เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  คำขอมีบัตร

   ลงวันที่ : 19 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

 

>> คำขอมีบัตรข้าราชการฯ

 

>> คำร้องขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

 

>> คำขอมีบัตรพนักงานจ้าง

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.