เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   ลงวันที่ : 19 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

 

>> ตัวอย่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.