เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  จำนวนบุคลากร อบจ.ลำปาง

   ลงวันที่ : 25 ธันวาคม 2561  ผู้บันทึก : admin

   
   
ประเภทบุคลากร
  ข้าราชการ 161  คน
  ข้าราชการครู   10  คน
  ลูกจ้างประจำ   22  คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   75  คน
  พนักงานจ้างทั่วไป   42  คน
 ** ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.