เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

   ลงวันที่ : 24 เมษายน 2565  ผู้บันทึก : admin

   
   
  O26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
       – แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2564-2566
       – ภาพประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
       – รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 
       – ให้พนักงานจ้างลาออก 2565 
       – ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  2565 

 

   
   

    กองการเจ้าหน้าที่
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.