เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  วิสัยทัศน์

   ลงวันที่ : 10 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร

 

“พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม”

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.