เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  โครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล

   ลงวันที่ : 10 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

5โครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล

ชูศักดิ์ ตุ้ยบาง
นายชูศักดิ์ ตุ้ยบาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
จินตหรา ทองมุล
นางจินตหลา ทองมุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางปาริชาติ มงคลคลี
นางปาริชาติ มงคลคลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.สิริกัญญา แก้วปลั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ศศิธร แสงแก้ว
น.ส.ศศิธร แสงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศุภากร เอี่ยมสำอางค์
นางศุภากร เอี่ยมสำอางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชวลิต วังตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอัมรินทร์ เมืองมูล

นายอัมรินทร์ เมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

พนักงานจ้าง
น.ส.บุปผา ผ่องไสย
น.ส.บุปผา ผ่องไสย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
น.ส.สายทอง ปากลม
น.ส.สายทอง ปากลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.