เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

   ลงวันที่ : 24 เมษายน 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   
   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.