เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

   ลงวันที่ : 25 มิถุนายน 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.