เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  ติดต่อสอบถาม

   ลงวันที่ : 9 เมษายน 2560  ผู้บันทึก : admin

   
   

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา

อ.เกาะคา จ.ลำปาง

52130

โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004,7624 โทรสาร 0 5423 7628

 


 

รับข้อร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์ได้ที่  [email protected]

 

 


   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.