กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

เอกสารบริการ
Card image cap

แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น

แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่ง...

17 มกราคม 2566
Card image cap

แบบแสดงเจตจำนงค์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด(ก่อนเข้ารับการอบรม)

  เอกสารที่ใช้ในการแสดงเจตจำนงค์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด(ก่อนเข้ารับการอบรม) ...

24 กันยายน 2563
Card image cap

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ(โบนัส) ประจำปี 2563

เอกสารที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ(โบนัส) ประจำปี 2563

17 กันยายน 2563
Card image cap

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบใหม่)

เอกสารการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบใหม่)

23 กรกฎาคม 2563
Card image cap

แบบประเมินในการเลื่อนและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แบบคำร้องเปลี่ยนแปลง ก.พ.7

ดาวโหลดเอกสาร แบบประเมินในการเลื่อนและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แบบคำร้องเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในประวัติ ก.พ.7

6 ธันวาคม 2561
Card image cap

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

ข้อมูลเอกสารแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

19 เมษายน 2560
Card image cap

แบบคำร้องขอโอนย้าย

ดาวโหลดเอกสารแบบคำร้องขอโอนย้าย >>

19 เมษายน 2560
Card image cap

เอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม

ดาวโหลดข้อมูลเอกสารประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม >>

19 เมษายน 2560
Card image cap

แบบขอหนังสือขอยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ.7 ถ่ายเอกสาร/คำร้องขอหนังสือรับบุคคล

ดาวโหลดเอกสารแบบขอหนังสือขอยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ.7 ถ่ายเอกสาร/คำร้องขอหนังสือรับบุคคล >>

19 เมษายน 2560
Card image cap

คำขอมีบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร คำขอมีบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และตัวอย่างบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ >>

19 เมษายน 2560
Card image cap

แบบฟอร์มใบลาต่าง

ดาวโหลดแบบฟอร์ใบลาต่างๆ เช่น ลาป่วย ยกเลิกวันลา ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ...

19 เมษายน 2560

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress