กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ข้อมูลแผนต่างๆ
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map)

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา...

18 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress