กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ข้อมูลแผนต่างๆ, ประกาศ
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567
Card image cap

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569...

29 กันยายน 2566
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

29 กันยายน 2566
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 (แผนพัฒนารายตำแหน่ง และแผนการจัดฝึกอบรม)

21 พฤศจิกายน 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

16 สิงหาคม 2565
Card image cap

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map)

แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Road Map) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา...

18 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress