กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ประกาศ ก.จ. กำหนดจำนวนครู ระดับขั้นพื้นฐานฯ

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (สถานการณ์โควิด2019) 2565

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฉบับที่ 2

หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครู ระดับขั้นพื้นฐาฯ

หลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งครู ฉบับที่ 2 ปี 2565

หลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565

หลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งครู ระดับอาชีวศึกษา ปี 2565

หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ ฉบับที่ 3 ปี2565

หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฉบับที่ 2 ปี 2565

 

 

 

 

 

ผู้ชม จำนวน 428 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress