กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร

“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มีสมรรถนะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน”

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress