เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพฯ

   ลงวันที่ : 15 มกราคม 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 3

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดการประเมิน รองรับการตรวจการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.