เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  อบจ.ลำปาง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

   ลงวันที่ : 15 มกราคม 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

อบจ.ลำปางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส องค์กรประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

วันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยนำหลักการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยพระมหานพดล สุวณฺณเมธี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 4 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดลำปาง วัดบรรพตสถิต บรรยายในหัวข้อ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต , ชีวิตเบิกบานการงานสุขใจ , หลักธรรมในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และการฝึกปฏิบัติการเจริญสติ (นั่งสมาธิ)

โอกาสนี้นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน.

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.