เว็บ Link ที่น่าสนใจ


 

  เอกสารประกอบการอบรม

   ลงวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บันทึก : admin

   
   

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

   
   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
    โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 7624
    Copyright © 2019 ฝ่ายบริหารงานบุคคล All Right Reserved.