กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินจริยธรรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานจ้างที่จัดจ้างใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้ชม จำนวน 234 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress