กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง

Personnel Division

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.ลำปาง 

เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ผู้ชม จำนวน 259 ครั้ง

ข้อมูลบริการ

ลิ๊งสำคัญ   

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5423 7600 ต่อ 1004
โทรสาร 0 5423 7623

สงวนลิขสิทธิ์ ©2565 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Design&Coding By Kopgz Devth | font: kanit | slide: swiper | cms: Wordpress